Teollisuuden kuljetuksia ja varastointia

Kuljetustilaus / tarjouspyyntö 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa: puh. 03 341 0900 tai sähköposti toimisto@ajomestarit.fi

Olemme myös Facebookissa 

Tutustu meihin tästä !


AJOMESTARIT OY:N OMISTUSPOHJA MUUTTUI

Ajomestarit Oy:n suunnitelman mukainen sukupolvenvaihdos on 4.1.2016 solmitulla kaupalla saatettu päätökseen. Vuodesta 1989 yrittäjänä toiminut Pekka Aalto on myynyt kaikki osakkeensa yhtiön toimivalle johdolle.

Hallituksen puheenjohtajan paikalta vetäytyvä Pekka Aalto kiittää Ajomestarit Oy:n asiakkaita, henkilökuntaa ja kaikkia sidosryhmiä kuluneista vuosista ja luovuttaa yrityksen luottavaisena nuoremmalle sukupolvelle

Yrityksessä aktiivisesti toimivat osakkaat ovat yrittäjinä sitoutuneet noudattamaan Ajomestareiden perinteitä sekä arvoja ja vastaamaan nykypäivän haasteisiin.


Ajomestarit Oy on saanut päätökseen Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa – ohjelmasta rahoitetun projektin. (Hyperlinkki : http://www.tekes.fi/tekes/tulokset-ja-vaikutukset/caset/2015/ajomestarit-kasvu-edellyttaa-uudistumista/ )

Projektin aikana Ajomestarien johtamisjärjestelmää, toimintatapoja ja prosesseja on uudistettu kattavasti. Osoituksena tästä ovat Inspecta Sertifiointi Oy:n 25.11.2014 toimintajärjestelmälle myöntämät ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.

tilaajavastuu

Inspecta_ISO9001_ISO14001

Ajomestarit Oy on logistiikan palveluyritys

(Logistics Service Provider, LSP), jonka päätoimialana ovat teollisuuden ja kaupan kuljetukset ja logistiset palvelukokonaisuudet sekä monipuoliset ja laadukkaat varastointipalvelut.

Palvelemme asiakkaitamme ympäri vuorokauden yli 50 palvelualttiin kuljetusalan ammattilaisen sekä kysyntää vastaavan kuljetuskaluston voimin. Asiakkaidemme tarpeisiin räätälöidyt kuljetus- ja varastointipalvelut takaavat laadukkaan ja joustavan palvelun kaikissa tilanteissa.

Hyvä maineemme logististen palvelujen tuottajana perustuu arvoihimme, joista keskeisimpiä ovat rehellisyys, luotettavuus, keskinäinen kunnioitus ja kuunteleminen, yhteistyökumppanien ja henkilöstön arvostaminen sekä avoimuus.

Vuonna 1963 perustettu Ajomestarit Oy on koko toimintansa ajan pitänyt kiinni ajatuksesta tarjota mestaritason palvelua asiakkailleen. Muuttuvassa toimintaympäristössä Ajomestarit on aina kyennyt kehittämään toimintaansa asiakkaiden vaativienkin toiveiden mukaisesti.

Kuljetustilaus / tarjouspyyntö 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa: puh. 03 341 0900 tai sähköposti toimisto@ajomestarit.fi

Menestyminen asiakkaan kanssa

Autamme asiakkaitamme menestymään asettamalla oman osaamisemme ja persoonamme peliin. Positiivisesti kilpailijoista erottuva hyvä palvelu auttaa meitä kannattavaan kasvuun ja motivoi entistä parempiin suorituksiin.

Työhyvinvointi
Huolehtimalla henkilöstömme terveydestä, työkyvystä ja osaamisesta luomme kestävän perustan yksilön ja yrityksen kehitykselle. Tätä tuemme kiinnittämällä huomiota myönteiseen perusasenteeseen työtä, elämää ja oman itsensä arvostamista kohtaan. Kehittämällä työskentelyolosuhteita ja työtapoja yhteistyössä koko henkilöstön kanssa rakennamme voittajajoukkueen.

Ajomestarien yrityskulttuurin säilyttäminen ja vahvistaminen
Ajomestareilla on totuttu joustamaan sekä asiakkaiden tarpeiden että henkilöstön toiveiden mukaan. Luotamme henkilöstömme ammattitaitoon ja kykyyn tehdä itsenäisiä päätöksiä. Parhaat ammattilaiset hakeutuvat yritykseemme ja sitoutuvat työskentelemään pitkäjänteisesti yrittäjäasenteella.

Edelläkävijä

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä ja vastuullinen toimija omalla toimialallamme ympäristö- sekä tieliikenneturvallisuusasioissa.

Asiakaslähtöisyys

Olemme luotettava, kuunteleva ja ketterä toimija, joka tuntee asiakkaat ja heidän haasteensa niin, että voimme yhdessä kehittää toimintaa. Pyrimme pitkäikäisiin, arvostettuihin kumppanuuksiin niin asiakkaidemme kuin alihankkijoidemme kanssa.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö

Laadun perusta on ammattitaitoinen ja oikean asenteen omaava henkilöstö. Jokaisella työntekijällämme on vastuu toteuttaa työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Jatkuva kehittäminen ja hyvinvointi

Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme tosiasiapohjaisesti varmistaaksemme tehokkaan ja taloudellisesti kannattavan toiminnan ja henkilöstön tyytyväisyyden.

Ajomestarit Oy on vastuullinen yritys, joka tiedostaa kuljetusalan ympäristövaikutukset

Ajomestarit haluaa omalta osaltaan olla minimoimassa haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä huomioita kuljettajiensa ajotapaan ja sitä kautta polttoaineiden hallittuun käyttöön sekä melu-, pakokaasu- ja muiden ympäristöhaittojen minimointiin. Ajomestarit on liittynyt kuljetusalan energiatehokkuussopimukseen ja yrityksen ympäristöjärjestelmälle on myönnetty ISO 14001 sertifikaatti.

Ajomestarien ympäristöohjelman tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavutamme käyttämällä entistä vähäpäästöisempää ja polttoainetaloudellisempaa kuljetus- ja trukkikalustoa sekä kannustamalla kuljettajiamme taloudelliseen ajotapaan, mikä sisältää myös tarpeettoman tyhjäkäynnin välttämisen. Pyrimme myös vähentämään tyhjänä ajamista osana ammattitaitoista kuljetussuunnittelua.

Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohdalla tarkoitetaan sellaista haitallista tai hyödyllistä muutosta ympäristössä, joka on kokonaan tai osittain yrityksemme toimintojen, tuotteiden tai palveluiden seurausta ja joihin voimme vaikuttaa.

Ajomestareiden ympäristönäkökohdat perustuvat yrityksen toiminnan ympäristövaikutusten analyysiin.

Ajomestareiden ympäristönäkökohdat ovat

Kemikaalien ja öljyn päästöt
Kuljetustoiminnan hiilidioksidipäästöt
Jätteiden kierrätys

Ajomestareiden ympäristöpäämäärät ovat

Kemikaalien ja öljyn ympäristöön pääsyn esto
Kuljetustoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Kierrätyksen pitäminen nykyisellä hyvällä tasolla

Johtoryhmä päivittää vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristönäkökohdat ja -päämäärät ja laatii ympäristöohjelman sekä asettaa mitattavat tavoitteet.

Ajomestarit Oy perustettiin vuonna 1963. Ehdotus yrityksen perustamisesta tuli Nokia Oy Ab:n paperinjalostukselta

Nokian paperinjalostus halusi tilata kuljetuspalvelunsa paikalliselta kuljetusyritykseltä, mikä rohkaisi Harry Soltin, Jorma Rannan ja Timo Kuuselan perustamaan yrityksen.

Vuonna 1983 yrityksen osakekanta siirtyi Kuljetusliike Veljekset Tuomolan haltuun. Saman vuosikymmenen lopulla Tuomolat halusivat luopua yrityksestä ja tarjosivat osakkeita työntekijöilleen Pekka Aallolle ja Pentti Palolle. Kaksikko osti yrityksen vuonna 1989.

Ajomestarit Oy:ssä oli tuolloin 11 työntekijää ja seitsemän ajoneuvoa.

Lue lisää

1990-luvun lama koetteli Suomen talouselämää. Vuosien varrella Ajomestarit oli kuitenkin saavuttanut niin asiakkaidensa kuin yhteistyökumppaniensakin luottamuksen, joka kantoi vaikeiden vuosien yli. 1990-luvun lopulla Ajomestarit kasvoi voimakkaasti pirkanmaalaisen teollisuuden vanavedessä. Hyvä maine logististen palvelujen tuottajana toi Ajomestareille uusia asiakkuuksia ja vuosituhannen vaihtuessa yritys työllisti jo kolmisenkymmentä kuljettajaa.

2000-luvulle tultaessa Ajomestarien toiminta oli jo varsin vakiintunutta. Vuonna 2004 yrityksen silloisista omistajista Pentti Palo halusi luopua yrittäjyydestä ja myi omistuksensa Ajomestarit Oy:stä Pekka Aallolle, joka jatkoi yrityksen toiminnan kehittämistä yhdessä yhtiön ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön kanssa.

Vuonna 2010 Ajomestarit Oy:ssä tehtiin omistusjärjestely, jonka seurauksena yhtiön työntekijät Sami Sipilä ja Toni Murtoniemi tulivat yhtiöön vähemmistöosakkaiksi.

Vuonna 2013 Ajomestarit Oy:n perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Tällöin yrityksessä oli jo noin 50 työntekijää ja ajanmukainen, kysyntää vastaava kuljetuskalusto, hyvin toimiva varastointipalvelu sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistava strategia.

Vuonna 2014 uudisti johtamisjärjestelmäänsä Tekesin Liideri-ohjelmasta rahoitetulla projektilla. Projektin päätyttyä Pekka Aalto siirtyi hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Toni Murtoniemi otti toimitusjohtajuuden. Yritys sai toimintajärjestelmälleen ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.

Vuonna 2016 Ajomestarit Oy sai uudet omistajat, Pekka Aallon myytyä kaikki osakkeensa yrityksen toimivalle johdolle.

PALVELUT

Asiakkaidemme tarpeisiin räätälöidyt kuljetus- ja varastointipalvelut takaavat laadukkaan ja joustavan palvelun kaikissa tilanteissa. Yrityksen laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti. Pitkät ja luottamukselliset asiakassuhteemme perustuvat ajatukseen, että olemme osa asiakkaittemme toimintaa. Siksi tapamme toimia niin asiakkaidemme kuin heidän asiakkaidensa luona sekä tietysti liikenteessä on aina asiallinen, reippaan kohtelias ja täsmällinen.

Räätälöidyt kuljetukset tarkoittavat asiakkaiden tarpeisiin yksilöityjä kuljetuksia, jolloin Ajomestarit kantaa kokonaisvastuun esimerkiksi tuotteiden siirtämisestä tuotannosta varastoon tai raaka-ainevarastosta tuotantoon. Hoidamme muun muassa Akun Tehtaan lavarakennelogistiikan.

Ajomestareiden kalusto vastaa luonnollisesti asiakkaidemme tarpeita. Kappaletavarakuljetukset kotimaassa hoituvat täys- ja puoliperävaunuyhdistelmillä ja jakoautoilla. Vuokraamme ja kuljetamme erilaisia vaihtolavoja asiakkaidemme tarpeiden mukaan varsinkin teollisuuden moniin eri tarpeisiin.

Varastointipalvelut Pirkanmaalla aloitimme vuonna 2012.

Inspecta_ISO9001_ISO14001

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Sähköinen laskutus
Verkkolaskutusosoite 003707434186
Verkkolaskuoperaattorina OpusCapita Group Oy
Operaattorin välittäjätunnus 003710948874

Laskutusosoite:
Laskutus: PL 95257, 00021 Laskutu

Myyntilaskutus: laskutus@ajomestarit.fi

Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa

etunimi.sukunimi@ajomestarit.fi

Henkilökunnan toimintajärjestelmä
Linkki sharepointtiin

SAMI JÄRVINEN
Ajojärjestelyt, kuljetustarjoukset

Kuljetuspäällikkö
puh. 03 341 0900
puh. 040 548 43 77
sami.jarvinen [at] ajomestarit.fi

ARI KIVISTÖ
Ajojärjestelyt, kuljetustarjoukset

Kuljetuspäällikkö
puh. 03 341 0900
puh. 040 5873 743
ari.kivisto [at] ajomestarit.fi

TEEMU PIHLAJAMÄKI
Varastopalvelut

Varastopäällikkö
puh. 044 0644 574
teemu.pihlajamaki [at] ajomestarit.fi

VALTTERI LIUHTONEN
Ajojärjestelyt

Kuljetusesimies
puh. 03 341 0900
valtteri.liuhtonen [at] ajomestarit.fi

TONI MURTONIEMI
Kuljetukset, yleisjohto, myynti ja markkinointi, kehittäminen

Toimitusjohtaja
puh. 0400 718 474
toni.murtoniemi [at] ajomestarit.fi

MIKA HAKALA
Varastopalvelut, taloushallinto (laskutus), toimintajärjestelmä, työsuojelu

Varatoimitusjohtaja
puh. 0400 505 845
mika.hakala [at] ajomestarit.fi

                                                         laskutus@ajomestarit.fi

SAMI SIPILÄ
Kalusto, nimetyt asiakkuudet

Kalustosuunnittelija
puh. 040 526 5264
sami.sipila [at] ajomestarit.fi

Rekrytointi

Ajomestarit arvostaa ja pitää huolta omasta henkilöstöstään. Toimimme Fair play -asenteella sekä asiakkaiden että henkilöstön kanssa.

Paras todiste yrityksen hyvästä hengestä on työsuhteiden kesto. Suurin osa kuljettajistamme on työskennellyt meillä pitkään, jopa vuosikymmeniä. Uskomme, että vakituinen työpaikka tuo mukanaan kykyä ottaa vastuuta.

Voit jättää avoimen työhakemuksen alla olevalla lomakkeella.

Nimi

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Työkokemus ja koulutus

Syntymäaika

Työsuhteen muoto
 Kaikki Vakituinen Määräaikainen Osa-aikainen Harjoittelu Kesätyö Opinnäytetyö

Vapaamuotoinen hakemus